เวลล์แคร์ เนิร์สซิ่งโฮม เทพารักษ์ บริหารโดย บริษัท เวลล์เวิธ จำกัด

คุณรู้หรือไม่ – ระยะห่างระหว่างเตียงมากกว่า

Well Care Nursing Home


ระยะห่างระหว่างเตียงของผู้ป่วยตามกฎกระทรวงต้องไม่ต่ำกว่า 90 ซม. เราให้ความสำคัญของความเป็นส่วนตัว ระยะห่างระหว่างเตียงของ เวลล์แคร์ เนิรส์ซิ่งโฮม เทพารักษ์ (Well Care Nursing Home Theparak) ระหว่างเตียงที่มากกว่าประมาณ 120 ซม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *