เวลล์แคร์ เนิร์สซิ่งโฮม เทพารักษ์ บริหารโดย บริษัท เวลล์เวิธ จำกัด

Well Care Nursing Home Theparak ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริหารโดยพยาบาลวิชาชีพ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ดูแลตามมาตรฐานทางการแพทย์

รูปแบบการบริการ

ให้บริการการแบบพักประจำ แบบครั้งคราว พักฟื้น หรือ รายวันแบบไปกลับ
ให้บริการจัดส่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ดูแลที่บ้าน และเฝ้าไข้ แบบรายวันและรายเดือน
บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสูงอายุ ติดเตียง เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ Stroke โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน และพักฟื้นหลังผ่าตัด

การบริการ

ผู้ดูแลในกิจวัตรประจำวัน ดูแลเรื่องการออกกำลังกาย สันทนาการ อาหาร ดูแลความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ

อัตราค่าบริการห้องพัก

ห้องพักรวม 4 เตียง ราคา ตั้งแต่ 25,000 – 30,000 บาท / เดือน
บริการการดูแลเบื้องต้น ที่ได้รับ
1. ทีมดูแล พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และ นักกายภาพ ให้การตรวจประเมินสุขภาพแรกเข้าเพื่อให้การวางแผน การดูแลเฉพาะรายผู้สูงอายุ
2. มีแพทย์ให้คำแนะนำปรึกษา และเข้าตรวจอาการผู้สูงอายุเมื่อมีอาการ
เปลี่ยนแปลง และ ให้การรักษาเบื้องต้น 3. บริการทางการพยาบาลเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
4. บริการด้านกายภาพบำบัดพื้นฐาน โดยนักกายภาพ หรือ ผู้ช่วยกายภาพบำบัด
5. ให้บริการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ และคำแนะนำแนวทางการดูแลรักษาผู้สูงอายุ
6. อาหารวันละ 3 มื้อ และของว่าง 1 มื้อ
7. ห้องพักสะอาด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น
8. มีกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ การทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม เช่น การออกทำกายกลุ่มทุกวันตอนเช้า เล่นเกมส์ วาดภาพระบายสี ประดิษฐ์ดอกไม้ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมในค่าบริการ

1. ค่ายา และ เวชภัณฑ์ หัตถการพิเศษต่างๆ
2. ค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หากผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้
3. ค่าบริการพาพบแพทย์
4. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน