เวลล์แคร์ เนิร์สซิ่งโฮม เทพารักษ์ บริหารโดย บริษัท เวลล์เวิธ จำกัด

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท เวลล์เวิธ จำกัด  (“เวลล์เวิธ”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ และให้ความสำคัญกับความคาดหวังของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ว่าด้วยเรื่องข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กับ เวลล์เวิธผ่านเว็บไซต์นี้นั้น จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม สำหรับนโยบายการใช้คุ้กกี้ มีดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร และการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล็บท็อป หรืออุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอบพลิเคชั่นต่างๆ อาทิ ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลสถานการณ์ใช้บริการในปัจจุบันของท่าน ข้อมุลเกี่ยวกับประวัติการเข้าเยี่ยมชม หรือใช้บรการที่ท่านชื่นชอบ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

การตั้งค่าและการปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถเลือกเปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภท หรือเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภทได้ ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งตามความต้องการของท่าน

เมื่อท่านเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคตท่านยังคงเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นของ เวลล์เวิธ ได้ต่อไป แต่ผลการปิดการทำงานของคุกกี้ดังกล่าวอาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นบางฟังก์ชั่นหรือทั้งหมดของบริการได้อย่างไม่ราบรื่น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

เวลล์เวิธ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นๆ เวลล์เวิธจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสำคัญใดๆ ในช่องทางที่เหมาะสม และ จะแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว

 

ประกาศ ณ วันที่ 15/11/2565