Well Worth

บริษัท เวลล์เวิธ จำกัด

ใจเดียวกัน.. ต่างแค่จุดเริ่มต้น

เพื่อรอยยิ้มของผู้สูงวัย และความเอาใจใส่ของพวกเรา

Well Care Nursing Home Theparak  (เวลล์แคร์ เนิรส์ซิ่งโฮม เทพารักษ์) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เวลล์เวิธ จำกัด  มุ่งเน้นการทำธุรกิจเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ให้มีรอยยิ้มและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีข้อสงสัยและ / หรือต้องการสอบถามรายละเอียดกรุณาติดต่อ
 

คุณจูน โทร 0632646353
คุณแหม่ม โทร 0937951551

เวลล์แคร์ เนิร์สซิ่งโฮม เทพารักษ์ MADE FOR YOU ทำด้วยหัวใจ.. เพื่อคนที่คุณรัก

Well Care Nursing Home by Well Worth
By Well Worth Co., Ltd.
HappyFamily_at_WellCareNursingHome_013

What makes us different?

DESIGN

HOME style คือการออกแบบของเรา ที่มีแรงบันดาลใจสำคัญมาจาก ครอบครัวในบ้านที่แสนจะอบอุ่น รวมถึงออกแบบพื้นที่ภายนอกให้มีความร่มรื่น เน้นความเป็นธรรมชาติของต้นไม้ ดอกไม้

PROGRESSION

การเฝ้ามองพัฒนาการของผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ... ทุกกิจกรรมเราใส่ใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีการฟื้นฟู และ สุขภาพกายใจที่ดีขึ้นในทุกวัน เช่น การปลูกผัก การต่อจิ๊กซอว์

LOVE

ความรัก ความเอาใจใส่ มุ่งมั่นที่จะมอบความสุขและความไว้วางใจให้กับทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของเราในบ้านหลังนี้

SAFETY

เพราะร่างกายที่เปลี่ยนแปลง ความแข็งแรงที่ถดถอย ที่นี่จึงให้ความสำคัญกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง .

SUSTAINABILTY

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน เราเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และเราจะดูแลทุกคนในครอบครัวของเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อพัฒนาและเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน .

เวลล์แคร์ เนิรส์ซิ่งโฮม เทพารักษ์
MADE FOR YOU
ทำด้วยหัวใจ.. เพื่อคนที่คุณรัก

พวกเราพร้อมดูแลคนที่คุณรัก

01

วิสัยทัศน์ (Vision)

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพ

02

พันธกิจ (Mission)

การบริการและดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูครบวงจรแบบมืออาชีพ.

Happy at Well Care Nursing Home by Well Worth

บรรยากาศของ เวลล์แคร์ เนิร์สซิ่งโฮม เทพารักษ์

เราให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในทุกมิติ ทั้งการดูแล และให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว สภาพแวดล้อมโดยรวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย

ข่าวสารและศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุ